Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem, ul. Devět křížů
Datum a čas ohlášení: 01.02.2018 07:35
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů 
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Jednotky vyjely na spadlý strom přes komunikaci a elektrické vedení. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že komunikace je zcela neprůjezdná a strom svojí korunou visí na izolovaném elektrickém kabelu. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali a komunikaci uklidili. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.smile


Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Gen. Kratochvíla 
Datum a čas ohlášení: 22.01.2018 06:16
Typ zásahu: Technická pomoc - Otevření OA 
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Jednotky vyjely na zamčené osobní vozidlo které bylo nastartované. Hasiči vůz bezpečně otevřeli. Při zásahu nedošlo k žádným škodám na vozidle. Spolupráce s HZS Náchod.


Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Koubovka 
Datum a čas ohlášení: 16.01.2018 03:41
Typ zásahu: Záchrana osob - AED
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Hasiči byli přivoláni k resuscitaci pacienta za pomoci automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Spolupráce s ZZS Náchod, Městská Policie Červený Kostelec.


Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, ul. Náchodská
Datum a čas ohlášení: 15.01.2018 04:07
Typ zásahu: Technická pomoc - destrukce objektu
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: ZDROJ: HZS KHk
V rodinném domě v Červeném Kostelci se propadl strop sklepa.
Při události nedošlo ke zranění. Bezpečnost objektu musí posoudit statik.
Profesionální hasiči z Náchoda a dobrovolní hasiči z Červeného Kostelce vyjeli na žádost Červenokostelecké městské policie do Náchodské ulice. Oznámení přijalo krajské operační a informační středisko v 04:04 hod. V rodinném domě se v jedné obytné místnosti propadla podlaha z přízemí do sklepa. V té době se v domě nacházela jedna osoba, která vyvázla bez zranění. Po provedení průzkumu bylo zjištěno, že se podlaha propadla nejspíše kvůli prorezlé traverze ve stropní konstrukci. Žádné další praskliny v nosných zdech hasiči neobjevili. Z preventivních důvodů ovšem zakázal velitel zásahu vstup do objektu, a to dokud o bezpečnosti budovy nerozhodne statik. Z venku nejevil dům žádní známky destrukce, jedná se o starší cihlový objekt. Jednotka předala místo městským policistům a po téměř dvou hodinách se vrátila na stanici.
Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policii ČR.


Místo události: okres Náchod - Červený Kostelec, silnice 3039
Datum a čas ohlášení: 08.01.2018 18:08
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů 
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Jednotky vyjely na hráz rybníka Brodský kde byl vyvrácený strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že komunikace je zcela neprůjezdná. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali a komunikaci poté uklidili. Spolupráce s HZS Náchod a Městskou policií Červený Kostelec.


Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem, ul. Devět křížů
Datum a čas ohlášení: 04.01.2018 16:29
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů 
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Jednotka vyjela na spadlý strom přes komunikaci. Strom se nacházel na cestě směrem na Vízmburk. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali. Spolupráce s Městskou policií Červený Kostelec.


Místo události: okres Náchod - Lhota za Červeným Kostelcem, ul. Devět křížů
Datum a čas ohlášení: 04.01.2018 03:24
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů 
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Jednotky vyjely na spadlý strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jeden strom je přes půlku komunikace a druhý strom je nebezpečně nakloněn nad komunikací. Hasiči za pomoci motorové pily stromy rozřezali a poté komunikaci uklidili. Spolupráce s HZS Náchod, Městskou policií Červený Kostelec a Policií ČR.smile


Místo události: okres Náchod - Horní Radechová
Datum a čas ohlášení: 03.01.2018 11:27
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů 
Zasahovaly jednotky: HZS Náchod, JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Jednotky vyjely na vyvrácený vzrostlý strom který visel nad elektrickým vedením. Na místo vyjel žebřík AZ 30 ze stanice HZS Náchod. S pomocí žebříku a motorové pily se povedlo strom bezpečně rozřezat. Spolupráce s HZS Náchod.smile


Místo události: okres Náchod - Olešnice x Trubějov, silnice 3036
Datum a čas ohlášení: 03.01.2018 10:51
Typ zásahu: Technická pomoc - Odstranění stromů 
Zasahovaly jednotky: JSDH Červený Kostelec (Město) 
Popis zásahu: Jednotka vyjela na spadlý strom přes komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vzrostlý strom je přes celou šíři komunikace. Po dobu odstraňování stromu byla komunikace uzavřena. Hasiči za pomoci motorové pily strom rozřezali a poté komunikaci uklidili. Spolupráce s Policií ČR.