Jednotka ze Lhoty vyjíždí společně s jednotkou z města na všechny technické události městskou technikou.
Když je potřeba druhé cisterny, vyjíždí Lhota.

 

Dsc0634

Likvidace nebezpečného hmyzu (vosy, včely, sršně..)

Tel.: 725 566 364 - Velitel JPO