V roce 1989 byl zvolen velitelem Ivan Žďárek a Jiří Laštovička přestoupil do SDH Stolín. Psal se datum 17. listopadu 1989 a dochází k velkým změnám v celé naší republice. Končí vláda jedné strany a dochází k budování demokracie, která byla po dlouhých 41 let umlčována. Dnes jsme zase lidi a ne dělnická třída. Vracejí se majetky zabavené v roce 1948 vládnoucí KSČ. Tyto změny se dotýkají všech i požárníků, dnes už zase hasičů. Sbor musí řešit umístěný chaty, společně zakoupené se Sokolem v roce 1986, umístěné na hřišti u Benešáku, dnes na soukromém pozemku. Proto, že Sokol neměl využití pro chatu a ani tento problém nechtěl řešit, odkoupil sbor hasičů tuto chatu a po dohodě s MěÚ v Č. Kostelci o pronájmu pozemku bývalého lomečku pod Devítí kříži ji přestěhoval na tento pozemek. Členové sboru zde odpracovali na stovky hodin. Tak vznikl v roce 1995 pěkný areál v Lomečku.

1999 byl sbor hasičů zařazen do skupiny JPO – II s čím souvisí držení služeb hasičské pohotovosti. V tomtéž roce je zahájena první etapa oprav a modernizace hasičské zbrojnice. Plynofikace a první etapa topení. Dále v tomto roce končí své dlouhé působení ve funkci starosty sboru Vladimír Šutaj, po 24 letech, zvolen je Jiří Petrů. V roce 2000 je dokončeno topení v celé budově a generálí oprava přízemí, včetně garáží. V únoru 2000 zemřel pan Josef Mejdany, dlouholetý hospodář sboru, který měl v užívání byt ve zbrojnici. Sbor zažádal o převedení bytu na SDH, pro přestavbu na spolkovou místnost. Jednání s MěÚ trvalo jeden rok, ale bylo úspěšné dokončeno. V květnu 2002 dostává sbor stavební povolení a jeho členové zahajují rekonstrukci zmíněných prostor, která při velkém a obětavém nasazení členů skončila na vánoce téhož roku. Počátkem roku 2003 se koná první valná hromada v nové spolkové místnosti a končí Jiří Petrů na svou žádost ve funkci starosty sboru, je zvolen Zdeněk Berka, který ale po půl roce odstoupil. Na jeho místo byl jako starosta zvolen Pavel Petera. Opravy postupovaly generální opravou střechy v roce 2004.

Rok 2005 je rokem oslav 120. výročí založení sboru hasičů ve Lhotě. Oslavy jsou plánovány na červenec a do té doby se kromě příprav celé akce provádí generální oprava CAS – 25 a to včetně vyvaření karoserie a laku. Na valné hromadě 2005 končí ve funkci velitele Ivan Žďárek, pro neshody a ze zdravotních důvodů. Zvolen je na třetí pokus nový velitel Petr Biháry.