1946 přibírá sbor mladé členy a projednává nařízení ministerstva vnitra z roku 1947, v případě připojení obcí k Č. Kostelci a stanovuje si podmínky, z nichž je nejdůležitější samostatnost sboru. Následovně v témže roce t.j. 1947, dojednává koupi hasičského vozu a na své výborové schůzi 24. dubna 1947 je jednáno o návštěvě zástupce dopravního oddělení z ONV v Náchodě, za účelem odhadu hasičského vozu. Cena je 65.000 korun, ale v říjnu činí cena již 79.000 korun a to včetně oprav. Na koupi nemá MNV finance a tak sbor půjčuje svých 20.000 korun. Sbor žádá o povolení uspořádat župní sjezd ve Lhotě, ale ten mu nebyl povolen. Pořádá tedy okreskové cvičení na pozemku proti sokolovně, nákladem 63.000 korun, které získal od 138 dárců. V říjnu 1947 kupuje sbor od fondu národní obnovy konfiskovaný automobil Mercedes Benz L 1.500 o obsahu 2,6 , za první splátku 36.540 korun a vůz má SPZ Č-NA-249. Tímto se zařazuje mezi tzv. sbory pohyblivé a zasahuje do větší vzdálenosti.

V lednu se s konečnou platností rozhoduje o poplachové siréně a plánuje se stavba zbrojnice. Rok 1948 odstartoval i další velké změny, které se dotkly i hasičstva. V červenci téhož roku byla podána žádost o pozemek paní Semerádové z Č. Kostelce č.p. 262, který se nachází po levé straně cesty směřující od silnice k panu Kociánovi. Na konci roku 1948 je zvolen Bedřich Macháček - velitelem, Josef Středa - starostou, Antonín Petrů – místostarostou a náměstkové velitele Stanislav Němec a Filip Dohani. Počátkem roku 1949 není místo pro zbrojnici vyjednáno a tak po dohodě s předsedou MNV, se připravuje pronájem garáží bývalé stodoly Antonína Záliše, u nádraží vedle cementárny pana Cejnara. Jednalo se i pozemek ve Lhotě proti sokolovně. 1951 v březnu žádá sbor o přidělení bývalé úřadovny MNV v Kampeličce, jako sborové místnosti. Hasičské sbory jsou přejmenovány na požární ochranu a na pomalu nastupuje reorganizace hasičstva k obrazu vládnoucí stany. Konečně roku 1959 získává sbor stavební povolení a pozemek pro stavbu zbrojnice za vedení sboru, starosty pana Josefa Téry a velitele pana Karla Kulta.

Stavba zbrojnice je kolaudována v roce 1963 a rok po té zahajuje činnost žákovské družstvo vedené panem Karlem Kultem, do nějž v roce 1964 nastoupili žáci Josef Hanuš, Karel Kult ml., Jiří Baier, Miroslav Hanuš, Ivan Žďárek, Zdeněk Ryšavý a další, kteří zůstali téměř všichni po dnešní čas, platnými členy sboru. Od roku 1967 měl sbor ve výzbroji další vůz PRAGA RN, ale mercedes zůstává zásahovým vozem, vybavený stříkačkou PS-8. Agregát Smekal se přestává využívat. 24.11. 1968 se převádí do vlastnictví budova v Libně u Zdoňova, která měla sloužit pro rekreaci členů, ale až po nutných a řádných úpravách. Díky administrativní chybě a nepořádku na katastrálním úřadě a na geodézii, neměli hasiči nic, jen kupu starostí, neboť nemovitost už neexistovala. 1969 měl být převeden sbor do n. p. Kovotex, kde se zakládala závodní jednotka požárníků. Od roku 1965 je předsedou pan Josef Téra a od r. 1966 velitelem pan Oldřich Petrů. Sbor v r. 1973 navazuje na tradici práce s mladými požárníky a opět zřizuje žákovské družstvo. Po vedoucích mládeže Zdenku Posekaném a Zdenku BVyroci85erkovi, nastupuje Ivan Ždárek, který vedl požárnickou mládež do r. 1979. 1974 – 75 je starostou Jiří Vajsar, z funkce byl odvolán pro špatné plnění povinností předsedy sboru a od roku 1975 je zvolen předsedou Vladimír Šutaj. Do sboru přichází v r. 1984 skříňový automobil PRAGA V3S s přívěsem a mercedes končí svou službu. Úředníci na ONV rozhodli, dát tento vůz do šrotu, ale díky členům sboru byl ušetřen a je u sboru po dnešní čas, jako veterán.

Dlouholetý velitel, pan Oldřich Petrů končí ve funkci r. 1987 a na je místo nastupuje Jiří Laštovička. Na jaře r. 1988 je převeden vůz PRAGA V3S, do sboru požárníků na Bohdašín a ve Lhotě začíná svou službu vůz ŠKODA TRO s nástavbou CAS-25, sloužící do dnešní doby.