V roce tomto 16. července 1905 se konal hasičský župní sjezd župy Náchodské, který nejskvěleji vypadl, řízení tohoto bylo za pana Antonína Vepříka t. č. velitele a jeho náměstka pana Josefa Šimka. Znamenitě se vyjádřil pochvalně i pan hejtman Náchodský, pan Dostrašil a starosta župy pan Seidl uznáním pro sbor náš, nešetřil. 1907 převzal velení od Antonína Vepříka, pan Josef Šimek a 6. července 1907 podává žádost, k ústřednímu fondu věcné podpory v Praze, na zakoupení nové čtyřkolové stříkačky. V roce 1908 je zvolen předsedou sboru pan Antonín Stříhavka. Na valné hromadě v březnu 1909 je naneseno, aby se zakoupila nová stříkačka od pana Čeňka Tylše, ze strojírny v České Skalici. K převzetí nové stříkačky došlo 5. září 1909, za přítomnosti poslance pana Dr. Rudolfa Horského. Stříkačka stála 1.800 korun. 17. července 1910 se konala oslava 25 let trvání sboru v zahradě u Josefa Beneše i s ohňostrojem.

V důsledku velkého sucha v roce 1911 vykonával sbor noční hlídky. Od roku 1912 navštěvovali členové Hasičskou župní školu, v témže roce schválilo zastupitelstvo Obecního úřadu stavbu sušárny hadic. V roce 1913 čítá sbor 97 členů, 32 činných a 65 přispívajících. 1914 zakládá sbor hasičský dorost, tento rok je také celá třetina členů odvedena mobilizací ke službě válečné, dle nařízení C.K. okresního hejtmanství a válečné okresní pomocné komise vykonal přehlídku sboru 28. února 1915 Vojtěch Jirásek t.č. okresní dozorce župy hasičské. Sbor zakládá samaritánskou službu, pro případ přísunu raněných ve válce a to je již 53 členů z 97 ve službě válečné.

Psal se rok 1916 a byl zvolen velitelem pan Antonín Petrů a Josef Bejr náměstek velitele, k vedení sboru za nepřítomnosti Josefa Šimka t. č. velitele. Za jednatele Vojtěcha Kudelku nastupující službu válečnou, byl zvolen Antonín Sedláček. Na konci války 1918 se nevrátili Vojtěch Kudelka, padl v Srbsku při přechodu řeky Drin, také tam zůstal Adolf Fríbl. Josef Šimek se vrací do funkce velitele 1919, v tomtéž roce byla provvýročí 1935edena volba všech činovníků sboru. Předseda Antonín Šrůtek, velitel Josef Šimek, náměstek velitele Vincenc Ryšavý. Z nařízení župy se odstraňují hodnostní označení z ramen a  mění se na oslovení: bratře, místo příteli. 1923 se usnáší sbor, dát zmotorizovat stříkačku od pana Tylše v České Skalici u firmy Štěpánek v Kostelci nad Labem. Zmotorizovaná stříkačka podle nejnovějšího systému 12 HP za 15.500 korun.

2. září 1923 se sbor účastní zásahu při požáru v Červené Hoře, tří statků (u Seidlů, Škodů, Rýdlů). Na konci roku 1923 čítá sbor 102 člen. Elektrický proud se do zbrojnice zavádí v roce 1924. Rok na to je vystavěná sušárna hadic. 8. července 1926 uvítali hasiči ve Lhotě pana presidenta T.G. Masaryka.

V roce 1929 čítá sbor 135 členů, starostou je Josef Středa. V letech 1934 až 1936 se postupně opravovala zbrojnice na návsi ve Lhotě, vedle základní školy. Hasiči si nechávají předvést stříkačku od FA Smekal ve Slatiňanech a nový stroj o výkonu 1600/min kupují za 23.000 korun a doplácí jej ještě v dalších letech. Stroj byl připřahán za auta pánů Beneše a Marxe. Na jeden rok je zvolen velitelem Bedřich Macháček v roPozvanka_ples38ce 1937. Antonín Mach je po něm velitelem zvolen 1938 a do samaritánské služby přijímá sbor tři ženy a účastní se sanitního kurzu u Mudr. Vágnera.

Antonín Mach žádá o roční dovolenou z funkce velitele ze zdravotních důvodů a v tomto roce 13. června 1939 také umírá. Župa Náchodská je přejmenovaná na Okresní hasičskou jednotu Náchod č. 39 a spadala pod ní sbory: Kostelec, Lhota, Úpice, Č. Skalice, Police nad Metují. V tomto roce přestává používat starých čamarových stejnokrojů. Hasiči se schází na schůzce u bratra Kábrta, který nabídl svou světnici k tomuto účelu, neboť schůze jsou zakázány. 1940 je Antonín Petrů okrskovým velitelem. Umísťují se dvojjazyčné názvy, zajišťuje se protektorátní vlajka. Z nařízení Ministerstva vnitra v roce 1942 převzal starosta obce, Josef Šrůtek, veškerý inventář sboru a tímto okamžikem přestává sbor samostatně jednat a stává se podřízený obesní samosprávě. V roce 1943 je jmenován okrskovým velitelem František Hofman, za dostupujícího Antonína Petrů. Po válce, 3. října 1945 plánuje sbor úpravu zbrojnice pro garážování hasičského vozu a jsou vyhledávána místa pro uskladnění ruční stříkačky. Sbor má 34 členů a dvě členky. 17. prosince 1945 se konaly volby funkcionářů spolku Antonín Středa – starosta, František Hofman – velitel, Jaroslav Turek – jednatel, Václav Novotný – knihovník, Antonín Petrů – řidič sboru, Štěpán Petera -  hospodář.