10. 12. 2011     Kácení stromu v ul. 17. listopadu, Červený Kostelec. smile

06. 12. 2011     VW Transpoter má nový kabát, nové reflexní polepy.smile

24. 11. 2011     CVIČENÍ JPO II ČERVENÝ KOSTELEC. Námětem cvičení byl požár restauračního zařízení na fotbalovém hřišti, Červený Kostelec. Od krbových kamen chytlo obložení na stěnách a přes strop se oheň rozšířil na střechu a po ní dále k tribunám. V zakouřeném prostoru restaurace zůstali čtyři figuranti, kteří hráli popálení a nadýchání kouřem. Úkolem hasičů bylo figuranty najít, vynést ven a tam je ošetřit. Další figurant byl na střeše. Úkolem hasičů bylo ho dostat pomocí žebříků dolů a ošetřit ho. Další figurant hrál hasiče, který k zásahu přijel později na motorce. Jelikož byla námraza, tak s motorkou havaroval. Úkolem hasičů bylo ho ošetřit. Další hasiči zdolávali požár střechy a tribun, na kterých byli umístěny dýmovnice představující ohniska požáru.smile

16. 11. 2011     Cvičení okrsku, které se uskutečnilo ve Lhotě za Červeným Kostelcem na bývalém kravíně.smile

12. 11. 2011     Členové sboru uspořádali slavnostní vyhlášení Východočeské hasičské ligy, které se konalo v sokolovně v Červeném Kostelci.smile

01. 11. 2011     Práce na VW je v plném proudu, vnitřek vozidla je skoro hotový, nový koberec na stropě vozidla a také na bocích.smile

01. 10. 2011     Práce na VW se přemístila kvůli počasí do zbrojnice, dokončuje se vnitřek vozidla.smile

04. 09. 2011     Tento den se uskutečnila soutěž zařazená do Východočeské hasičské ligy, jednalo se o 10. kolo, které se konalo na Benešáku ve Lhotě za Červeným Kostelcem.

     Přípravy začaly již dva dny předem, kdy probíhaly práce na úpravě trati a rozdělování cen pro zúčastněná družstva. Sobota patřila hlavním přípravám a to hlavně stavění stanů, občerstvení, umístění sponzorů a mnoho dalšího kolem běžecké tratě. Na portálu firesport.cz byla spuštěna od 22.08.2011 startovní listina, kde k 03.09.2011 bylo přihlášeno 30 týmů mužů a 10 týmů žen.

      První účastníci soutěže nás překvapili již v  ranních nedělních hodinách (kolem 04:00), jelikož dorazili přímo z jiné soutěže. V 06:00 se členové sboru sešli na Benešáku a dokončovali přípravy na soutěž. Počasí nám přálo už od rána, takže soutěž byla díky počasí velmi vydařená. Bylo připraveno několik druhů jídla a pití.

      Domácí  družstvo se představilo jako třetí na startu s časem 22:55 s a umístilo se na 20. místě a tímto získalo 1 bod do průběžného hodnocení.  Kategorii mužů vyhrálo družstvo z Dolního Přímu s časem 17,56 s. Poté se představila družstva žen, kde domácí skončili na 7. místě a získali 4 body do průběžného hodnocení. Kategorii žen vyhrálo družstvo z Vitiněvsi s časem 16,75 s. Více na www.vchl.com.

     Velké díky patří všem zúčastněným družstvům, dále pořadatelům, starostovi města Červený Kostelec p. Mědílkovi a především sponzorům, kteří nám pomohli tuto soutěž uskutečnit.smile

Článek v hradeckém deníku: Hradeckýdeník.cz

24. 08. 2011     V rámci propagační jízdy věnované Pyrocaru 2011 (3. největší sraz nové a historické techniky, řidičů, strojníků a posádek, který se koná ve dnech 26. - 28. srpna na letišti v Přibyslavi) a 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty království českého bylo možné potkat ve středu 24. srpna 2011 dopoledne na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci starou i novou techniku hasičů z okolních měst. Jízda dále pokračovala do Náchoda, kde bylo  odhalení pamětní desky významnému náchodskému rodákovi a jedné z nejvýznamějších osobností hasičského hnutí A. L. Seidlovi.smile

01. 08. 2011     Práce na Mercedes Benz L.smile

01. 08. 2011     Úprava vnitřní části VW Transporter.smile

01. 07. 2011     Dostrojování VW Transporter, vše musí přijít zpět na své místo a také úprava vnitřní části vozu.smile

01. 06. 2011     Benešák 2011 - nová zámková dlažba je položena, nový trávník zasazen a teď už jen, aby počasí přálo a trať je hotová.smile

09. 05. 2011     Tak už se nám to pěkně rýsuje, příprava běžecké dráhy na Benešáku, tráva už roste a příprava základny začíná.smile

01. 05. 2011     Velké díky patří všem členům, kteří se podíleli na rekonstrukci VW velké díky patří Ivanovi Žďárkovi a Pavlovi Peterovi, kteří se pustil do nástřiku nové barvy na VW Transportera.smile

30. 04. 2011     Členové sboru pořádali "Čarodejnice" ve Lhotě v Lomečku, připravili hry pro děti a také výborné občerstvení a velikou vatru.smile

06. 04. 2011     Členové sboru se zúčastnili školení na první pomoc, které se konalo v hasičské zbrojnici v Červeném Kostelci.smile

01. 04. 2011     Sezóna 2011 začíná, úprava hřiště na Benešáku, trénink soutěžního družstva žen a zkouška nových úzkých hadic a jejich úprava.smile

01. 02. 2011     Členové sboru se dali do přestavby VW Transporter.smile

28. 01. 2011     Valná hromada sboru.smile

15. 01. 2011     SDH Lhota za Červeným Kostelcem pořádala ples v Základní škole ve Lhotě.smile

01. 01. 2011     Dokončení přestavby CAS 24.smile